Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene

Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene

Návrh na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu vymezuje jméno (název), adresa (sídlo) navrhovatele, jméno (název) a adresa (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje, označení pozemku nebo jeho části, které mají být zatíženy věcným břemenem, účel, pro který se vyvlastnění navrhuje a odůvodnění návrhu, vymezení rozsahu vyvlastnění, účel, pro který se vyvlastnění navrhuje a odůvodnění návrhu, důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku nebo stavbě dohodou byl bezvýsledný, návrh náhrady za vyvlastnění.