Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt

Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt

Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt.