Ohlášení jednoduché stavby

Ohlášení jednoduché stavby

V některých případech provádění stavby stanovených stavebním zákonem není třeba žádat o vydání stavebního povolení, ale postačí podat na stavební úřad ohlášení. Tak je tomu i v případech tzv. jednoduchých staveb.