Žádost o povolení k odstranění stavby

Žádost o povolení k odstranění stavby

Žádost žadatele o povolení k odstranění stavby. Je dána specifikací: druh, účel, místo a označení stavby, důvody odstranění stavby a předpokládaný termín započetí a ukončení prací, název a sídlo oprávněné osoby, která odstranění stavby provede, sdělení, zda se odstranění stavby provede s použitím trhavin, údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál uloží, seznam a adresy účastníků řízení, kteří jsou žadateli známi, informace, jak jsou zajištěny dosavadním uživatelům bytů a nebytových prostor náhradní byty, ubytování nebo prostory, jak bude využit uvolněný pozemek, návrh na opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, jestliže se na nich mají provádět bourací práce nebo mají-li se jinak použít.