Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby

Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby

Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby.